Αρχική2020-06-15T12:36:49+03:00

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με γνώμονα τις ανάγκες, τις ικανότητες και τη δυναμική των πελατών μας.

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να σχεδιάσουν την ανάπτυξη στα μέτρα τους. Για να το κάνουμε αυτό επανασχεδιάζουμε στα μέτρα τους τη δική μας εταιρία.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες μας επαναπροσδιορίζονται στο σχεδιασμό κάθε έργου. Κάθε επιχειρησιακός οργανισμός είναι ιδιαίτερος και μονάδικος. Ιδιαίτερες είναι και οι ανάγκες του, αλλά και οι προοπτικές του. Για να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε οργανισμού, στο δικό του οικοσύστημα, επανασχεδιάζουμε τη λειτουργία της εταιρίας μας στην κλίμακα του πελάτη μας.

Πρόκληση για μας είναι να ξεπερνάμε συνεχώς τα όριά μας και να καταπλήσσουμε τους πελάτες μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός

Project Management

Τεχνική Υποστήριξη

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιδοτούμενα προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α 2014-2020

Έρευνα

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η λειτουργία της εταιρίας εδράζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της. Παράγουμε υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, διότι η ομάδα μας αποτελείται από έξυπνους, φιλόδοξους, και έμπειρους ανθρώπους. Ανθρώπους που η απόκτηση νέας γνώσης είναι hobby και η συνεργασία τρόπος δημιουργίας αξίας.
Σεβόμαστε το σήμερα, δημιουργούμε το αύριο.

ΝΕΑ ΙΔΕΑ

Πέντε βήματα και δέκα ερωτήματα.

Η καλή ιδέα είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη επιτυχίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Υπάρχει ένα σύνολο παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας ενός επενδυτικού σχεδίου.

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να απαντάει ικανοποιητικά σε 9+1 ερωτήματα με βάση το μοντέλο του lean canvas.

1. Ποιο είναι το πρόβλημα που επιλύει η επένδυση;
2. Ποιοι είναι οι πελάτες;
3. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της επένδυσης;
4. Ποια είναι η προτεινόμενη λύση;
5. Μπορεί εύκολα να αντιγραφεί;
6. Ποιες είναι οι πηγές εσόδων και στρατηγική πωλήσεων;
7. Ποια είναι τα βασικά κόστη και έξοδα;
8. Πώς θα ελέγχεται και θα αξιολογείται η εξέλιξη και η λειτουργία της επένδυσης;
9.Πώς θα προσεγγιστούν οι πελάτες;
9+1. Μπορεί να γίνει;

Αν απαντώνται θετικά η επένδυση αποκτά βήματα και οργανώνεται σε:

–          Λήψη απόφασης/ Έναρξη
–          Σχεδιασμός
–          Υλοποίηση
–          Παρακολούθηση & Έλεγχος
–          Ολοκλήρωση

Η ΕΞΕΛΙΞΗ

Ο ρυθμός μετατροπής του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι καταιγιστικός. Επιβιώνουν οι επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμοστούν και να επενδύσουν σωστά και έξυπνα. Το αύριο μίας επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών που γίνονται σήμερα. Το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης επηρεάζεται από ενέργειες που έγιναν ή δεν έγιναν στο σωστό χρόνο, με τους κατάλληλους πόρους στη βέλτιστη θέση.

ΝΕΑ 

“Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

Πού θα μας βρείτε;

Στα δύσκολα.

Δουλεύουμε συγκεντρωμένα με πολλή προσοχή για κάποιον πελάτη μας, αλλά ευτυχώς σήμερα έχουμε κάποιον διαθέσιμο για να σας εξυπηρετήσει.