ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με γνώμονα τις ανάγκες, τις ικανότητες και τη δυναμική των πελατών μας.

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να σχεδιάσουν την ανάπτυξη στα μέτρα τους. Για να το κάνουμε αυτό επανασχεδιάζουμε στα μέτρα τους τη δική μας εταιρία.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες μας επαναπροσδιορίζονται στο σχεδιασμό κάθε έργου. Κάθε επιχειρησιακός οργανισμός είναι ιδιαίτερος και μονάδικος. Ιδιαίτερες είναι και οι ανάγκες του, αλλά και οι προοπτικές του. Για να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε οργανισμού, στο δικό του οικοσύστημα, επανασχεδιάζουμε τη λειτουργία της εταιρίας μας στην κλίμακα του πελάτη μας.

Πρόκληση για μας είναι να ξεπερνάμε συνεχώς τα όριά μας και να καταπλήσσουμε τους πελάτες μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός

Project Management

Τεχνική Υποστήριξη

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιδοτούμενα προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α 2014-2020

Έρευνα

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η λειτουργία της εταιρίας εδράζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της. Παράγουμε υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, διότι η ομάδα μας αποτελείται από έξυπνους, φιλόδοξους, και έμπειρους ανθρώπους. Ανθρώπους που η απόκτηση νέας γνώσης είναι hobby και η συνεργασία τρόπος δημιουργίας αξίας.
Σεβόμαστε το σήμερα, δημιουργούμε το αύριο.

ΝΕΑ ΙΔΕΑ

Πέντε βήματα και δέκα ερωτήματα.

Η καλή ιδέα είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη επιτυχίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Υπάρχει ένα σύνολο παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας ενός επενδυτικού σχεδίου.

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να απαντάει ικανοποιητικά σε 9+1 ερωτήματα με βάση το μοντέλο του lean canvas.

1. Ποιο είναι το πρόβλημα που επιλύει η επένδυση;
2. Ποιοι είναι οι πελάτες;
3. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της επένδυσης;
4. Ποια είναι η προτεινόμενη λύση;
5. Μπορεί εύκολα να αντιγραφεί;
6. Ποιες είναι οι πηγές εσόδων και στρατηγική πωλήσεων;
7. Ποια είναι τα βασικά κόστη και έξοδα;
8. Πώς θα ελέγχεται και θα αξιολογείται η εξέλιξη και η λειτουργία της επένδυσης;
9.Πώς θα προσεγγιστούν οι πελάτες;
9+1. Μπορεί να γίνει;

Αν απαντώνται θετικά η επένδυση αποκτά βήματα και οργανώνεται σε:

–          Λήψη απόφασης/ Έναρξη
–          Σχεδιασμός
–          Υλοποίηση
–          Παρακολούθηση & Έλεγχος
–          Ολοκλήρωση

Η ΕΞΕΛΙΞΗ

Ο ρυθμός μετατροπής του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι καταιγιστικός. Επιβιώνουν οι επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμοστούν και να επενδύσουν σωστά και έξυπνα. Το αύριο μίας επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών που γίνονται σήμερα. Το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης επηρεάζεται από ενέργειες που έγιναν ή δεν έγιναν στο σωστό χρόνο, με τους κατάλληλους πόρους στη βέλτιστη θέση.

ΝΕΑ 

Στο πλαίσιο Συνεδρίου που οργανώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως  Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2018 και υποστηρίχθηκε από την planO2 ΙΚΕ, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκε η προκήρυξη δύο νέων δράσεων ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες) στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΜ/ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στο πλαίσιο Συνεδρίου που οργανώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως  Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2018 και υποστηρίχθηκε από την planO2 ΙΚΕ, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκε η προκήρυξη δύο νέων δράσεων ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες) στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΜ/ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία αφορά στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική υποδομή.

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της ενισχυόμενης δράσης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» η οποία αφορά στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. Παρέχεται επιχορήγηση κατά 50% του συνολικού προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμανθεί από 55.000€ έως 400.000€.

Ανακοινώθηκε επίσης η προκήρυξη της ενισχυόμενης δράσης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» η οποία αφορά σε επενδυτικά έργα προϋπολογισμού από 5.000€ έως και 50.000€. Περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες θα οδηγήσουν στην ψηφιακή αναβάθμιση του φορέα επένδυσης.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%.

Προκηρύχθηκε το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»το οποίο αφορά σε υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και προτίθενται να εκσυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν ποιοτικά την παραγωγική τους διαδικασία αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πού θα μας βρείτε;

Στα δύσκολα.

Δουλεύουμε συγκεντρωμένα με πολλή προσοχή για κάποιον πελάτη μας, αλλά ευτυχώς σήμερα έχουμε κάποιον διαθέσιμο για να σας εξυπηρετήσει.