Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Δράσης «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας!

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ