Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της ενισχυόμενης δράσης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» η οποία αφορά σε επενδυτικά έργα προϋπολογισμού από 5.000€ έως και 50.000€. Περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες θα οδηγήσουν στην ψηφιακή αναβάθμιση του φορέα επένδυσης. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%.

Δείτε την:

ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ