Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της ενισχυόμενης δράσης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» η οποία αφορά στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

Παρέχεται επιχορήγηση κατά 50% του συνολικού προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμανθεί από 55.000€ έως 400.000€.

Δείτε την:

ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ