Σύμφωνα με την από 24/03/2020 – Α.Π.: 1788/329/Α3 Απόφαση Αναστολή προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ αποφασίζεται η αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών που αφορούν στην αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, ενδεικτικά:

  • παροχή διευκρινίσεων,
  • υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για αξιολόγηση ένταξης,
  • αξιολόγηση ένστασης,
  • ένταξη προτάσεων,
  • υποβολή ένστασης επί σχετικής διοικητικής απόφασης,
  • υποβολή αιτήματος πιστοποίησης και επαλήθευσης,
  • ολοκλήρωση πράξεων

Η αναστολή ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου 2020 και μέχρι την έκδοση σχετικής νεότερης απόφασης.

Διαβάστε περισσότερα στην σχετική απόφαση