Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», η οποία αφορά στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική υποδομή.

Η ενίσχυση παρέχεται σε Δήμους και στους οικείους Εμπορικούς Συλλόγους ή υπό προϋποθέσεις σε Δήμους και στα οικεία Επιμελητήρια.

Μέσω της υλοποίησης της Δράσης αυτής θα πρέπει να επιτευχθεί η αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και η οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού, ο οποίος ανέχεται έως 1.500.000 ευρώ για το Δήμο και έως 400.000 ευρώ για τον Εμπορικό Σύλλογο ή το Επιμελητήριο.