Το προσεχές διάστημα και εντός του τρέχοντος μήνα προβλέπεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Συνεδρίου που οργανώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως  Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2018 και υποστηρίχθηκε από την planO2 ΙΚΕ, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης,  έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προαναφερόμενης δράσης. Εντός του μήνα Δεκέμβρη πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ανάρτηση των εγκεκριμένων επενδυτικών έργων.