Ανακοινώθηκε η απόφαση ένταξης στο πλαίσιο της δράσης «Ίδρυση Νέων Τουριστικών ΜΜΕ». Στην απόφαση με αρ. πρωτ: 8943/2981/Α3/21-12-2018 περιλαμβάνονται 723 επενδυτικές προτάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 119.456.457,51 €. (πληροφορίες ολόκληρης ανακοίνωσης εδώ)

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υπόλοιπων επενδυτικών προτάσεων.