Δημοσιεύτηκε η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών 30 Οκτωβρίου 2020.

Παράλληλα δημοσιεύτηκε και η 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών 30 Οκτωβρίου 2020.

 

Διαβάστε τη 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»  εδώ 

Διαβάστε τη 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» εδώ