Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Η ενίσχυση θα είναι υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019 και έως 100.000 ευρώ

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί έως 31.12.2021.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση γίνεται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ