Ψηφίστηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο  ”Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη”   Ν.4887/2022 – ΦΕΚ Α 16/04.2.2022

Αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για επενδυτικά έργα τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας από υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Περιλαμβάνει 13 Καθεστώτα Ενίσχυσης τα οποία αναμένεται να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν τα αιτήματα ενίσχυσης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν ανά προκήρυξη.

Αφορά επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000€ και άνω με τοποσοστό ενίσχυσης να ανέρχεται έως και το 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

Ενημερωτικός Οδηγός