Επιδοτούμενο πρόγραμμα:

«Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων»

Περίοδος υποβολής: από  19/12/2019  έως  14/04/2020

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ενότητα Επιδοτούμενα προγράμματα