Επιδοτούμενο πρόγραμμα:

«Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων»

Περίοδος υποβολής: από  12/12/2019 έως  31/03/2020

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ενότητα Επιδοτούμενα προγράμματα