Την 24-5-2018 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2 & 16.1-16.5. Βασικός στόχος του Μέτρου 16 είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας, με στόχο την μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα, του παραγωγού και του καταναλωτή και τη μείωση του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να ανέλθει έως και στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Δείτε την:

ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ