Η Δράση στοχεύει στην υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων αποκλειστικά από ανέργους σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800€.

Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται σε 3 δόσεις εντός του 12μήνου επιλεξιμότητας λειτουργικών δαπανών και η επιλεξιμότητα δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας και σε κάθε περίπτωση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγκρισης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 06/09/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 15/11/2021 και ώρα 15:00.

Διαβάστε τη σχετική πρόσκληση εδώ και το ενημερωτικό σημείωμα εδώ