Ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης «Κουπόνια τεχνολογίας για τις  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας».

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την τροποποιημένη πρόσκληση πατήστε εδώ

Ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
μεταποίησης και τουρισμού» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και η παράταση των υποβολών ως τις 30 Αυγούστου 2019.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την τροποποιημένη πρόσκληση πατήστε εδώ