Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ  εδώ