Ανακοινώθηκε η προκήρυξη δύο νέων Δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) μέσω των οποίων ενισχύεται το σύνολο των Μικρών και πολύ Μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και υφιστάμενο προσωπικό κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο προ της υποβολής του αιτήματος ενίσχυσης. Το ποσοστό επιδότησης φτάνει έως και το 65% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου ο οποίος μπορεί να ανέλθει έως και 200.000€.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.