Στο πλαίσιο Συνεδρίου που οργανώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως  Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2018 και υποστηρίχθηκε από την planO2 ΙΚΕ, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκε η προκήρυξη δύο νέων δράσεων ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες) στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΜ/ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η πρώτη δράση, απευθύνεται στην Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμό Υφιστάμενων ΜΜΕ επιχειρήσεων στους κλάδους του Εμπορίου (χονδρικό και λιανικό), Εστίασης και Υπηρεσιών.

Τα επιχορηγούμενα επενδυτικά έργα μπορούν να ενταχθούν με προϋπολογισμό από 30.000€ έως 100.000€ με επιχορήγηση η οποία θα ανέλθει στο 45% του συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Η δεύτερη δράση η οποία ανακοινώθηκε, αφορά την Ίδρυση νέων και Εκσυγχρονισμό Υφισταμένων ΜΜΕ επιχειρήσεων στους κλάδους της Μεταποίησης και Τουρισμού.

Τα επιχορηγούμενα επενδυτικά έργα μπορούν να ενταχθούν με προϋπολογισμό από 100.000€ έως 600.000€ με επιχορήγηση η οποία θα ανέλθει στο 45% του συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Βάσει των ανακοινώσεων, η έναρξη υποβολών θα είναι διαθέσιμη στις αρχές του επόμενου έτους και για περίοδο δύο μηνών.