Σύμβουλος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Επενδυτικών Έργων

Η εταιρία planOConsulting στο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών της στον τομέα των Ιδιωτικών Επενδύσεων, αναζητά στελέχη τα οποία θα αναλάβουν την υποβολή και παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Τα στελέχη τα οποία θα ενταχθούν στην ομάδα της planO2 Consulting, θα αναλάβουν την προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση έργων στο πλαίσιο Επιδοτούμενων Δράσεων.

Χαρακτηριστικά και προφίλ Υποψήφιας/ ου

 • Διετής εμπειρία στη διαχείριση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου ή/και το ΕΣΠΑ
 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συναφή πεδία
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης έργων

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά
 • Εμπειρία στη λογιστική διαχείριση διπλογραφικών βιβλίων

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Εξαιρετικά υψηλές δυνατότητες εκπαίδευσης σε δυναμικά πεδία
 • Δυνατότητες εξέλιξης και ιεραρχικής ανέλιξης

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση, στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στο

sofia@plano2.gr