ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μηχανικοί ΑΕΙ/ ΤΕΙ

Στοιχεία θέσης εργασίας

Πλήρης απασχόληση

Θέση: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περιγραφή

Η εταιρεία planO2 IKE με έδρα την Καλαμαριά αναζητά μηχανικό ΑΕΙ/ ΤΕΙ για πλήρη απασχόληση με αντικείμενο την παρακολούθηση δημοσίων τεχνικών έργων και τον έλεγχο διαδικασιών συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων (Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες -Λογαριασμοί – Επιμετρήσεις).

Η εργασία αφορά κυρίως δουλειά γραφείου και απαιτεί  την δυνατότητα σύνταξης αναφορών και τη γνώση διαδικασιών δημοσίων έργων

Σχετικά με εμάς

Η planO2  ΙΚΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα με έμφαση στο σχεδιασμό και βέλτιστη υλοποίηση έργων.

Προτεραιότητα μας είναι η διαμόρφωση των υπηρεσιών μας ανάλογα με τις ικανότητες και τις απαιτήσεις του πελάτη εξασφαλίζοντας άρτια αποτελέσματα σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον γνώσης και εμπειρίας.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Απόφοιτος/η AEI/ TEI
  • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων
  • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων
  • Καλή γνώση MS-Office
  • Τουλάχιστον 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας 

Επιθυμητά προσόντα:

  • Γνώση διαδικασίας δημοσίων έργων
  • Εμπειρία στην παρακολούθηση υλοποίησης δημόσιων συμβάσεων τεχνικών έργων

 Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση, στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στο:

info@plano2.gr