Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των 7.297 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 411.552.544 ευρώ και εντάχθηκαν 2.527  επενδυτικά σχέδια.

(Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ)