Δημοσιεύθηκε η νέα προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 η οποία αφορά Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και το 55% του συνολικού επιλέξιμου κόστους επένδυσης και αφορά σε επενδύσεις από 100.000€ και άνω.

Συγκεκριμένα, το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επενδυτικού σχεδίου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι 100.000€ , για τις μικρές 150.000€, για τις μεσαίες και τους συνεταιρισμούς 250.000€ και για τις μεγάλες 500.000 €.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως 31 Μαρτίου 2021.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ δημοσίευσης