Δημοσιεύτηκε η 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Αφορά επενδυτικά σχέδια από 100.000€ και άνω.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και το 55% του συνολικού επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως 31 Ιουλίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα εδώ