Το βασικό κεφάλαιο μίας εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι οι άνθρωποί της: για την επιτυχία της, στηρίζεται σε αυτούς και πρέπει να τους στηρίζει.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας planO2 IKE αποτελείται από τα βασικά στελέχη καθώς και πλήθος εξωτερικών συνεργατών, που καλύπτουν μία πληθώρα γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων:

 • Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός

 • Διασυνοριακή Συνεργασία

 • Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

 • Χωροταξία και Πολεοδομία

 • Υγεία και ποιότητα ζωής

 • Ανθρώπινο Πόροι

 • Οικονομία και Διοίκηση

 • Διαφήμιση και Μάρκετινγκ

 • Τουρισμός και Πολιτισμός

 • Διαχείριση Ποιότητας

 • Καινοτομία και νέες τεχνολογίες

 • Περιβάλλον και ενέργεια

Επενδύοντας στη γνώση, ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών και των συνεργατών μας, ως απαραίτητο στοιχείο για τη παροχή καινοτόμων και σύγχρονων προτάσεων, λύσεων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.