Νέα Ενίσχυση των Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία έως 50.000 ευρώ

2020-09-04T15:36:45+03:004 Σεπτεμβρίου, 2020|Ανακοινώσεις, Επενδυτικά προγράμματα|

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων [...]

Δημοσίευση δυο νέων προκηρύξεων του Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»

2020-09-02T10:43:26+03:002 Σεπτεμβρίου, 2020|Ανακοινώσεις, Επενδυτικά προγράμματα|

Δημοσιεύτηκε η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα [...]

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» μέσω ΕΣΠΑ

2020-06-15T12:36:03+03:0012 Ιουνίου, 2020|Ανακοινώσεις, Επενδυτικά προγράμματα|

Ανακοινώθηκε η παράταση της καταληκτικής [...]

Παράταση του επιδοτούμενου Προγράμματος Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

2019-06-13T16:01:46+03:004 Ιουνίου, 2019|Ανακοινώσεις, Επενδυτικά προγράμματα|

Ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) [...]

Νέες ημερομηνίες υποβολών για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

2019-03-19T15:26:03+03:006 Φεβρουαρίου, 2019|Ανακοινώσεις, Επενδυτικά προγράμματα|

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης [...]

Τελικά αποτελέσματα ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

2019-03-19T15:25:54+03:004 Ιανουαρίου, 2019|Ανακοινώσεις, Επενδυτικά προγράμματα|

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των [...]