Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και των ανθρώπων που «επιχειρούν» με όραμα ανάπτυξης, καινοτόμο και εξωστρεφή προσανατολισμό αποτελεί βασική στόχευση της εταιρείας planO2 IKE.

Σε κάθε οικονομική συγκυρία, δημιουργούνται ευκαιρίες και κίνδυνοι για όλες τις επιχειρήσεις, – από τις μικρότερες έως τις μεγαλύτερες. Κομβικής σημασίας αποτελεί η δυνατότητα της διοίκησης να προβλέπει τις επιχειρηματικές τάσεις και τις οικονομικές συνθήκες, να αξιολογεί τη δυναμική της επιχείρησης και να σχεδιάζει για το μέλλον. Ο σχεδιασμός μεταφράζεται σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο με μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα, ενώ οξυγόνο αποτελεί η επιχειρηματική ιδέα.

Η Ομάδα της εταιρείας planO2 IKE με βαθιά εξειδικευμένη γνώση, μακροχρόνια εμπειρία, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα βρίσκεται συνέχεια κοντά στους πελάτες της, επιδιώκοντας να τους παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, διεκδικώντας το ρόλο του αξιόπιστου και έμπιστου συνεργάτη με έξυπνες προτάσεις που συνάδουν στην επιχείρηση, τη χρονική περίοδο, το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.

Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει περιλαμβάνονται:

 • Υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων μικρής, μεσαίας και μεγάλης τάξης από τον αρχικό σχεδιασμό (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής μελέτης σκοπιμότητας και αποδοτικότητάς τους), τη διαχείριση και την παρακολούθησή τους, ως την ολοκλήρωσή τους

 • Υποστήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στην προετοιμασία υπαγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων σε εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (υποβολή προτάσεων), τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης, την ορθή διαχείριση και το κλείσιμό τους, σύμφωνα με τις διαχειριστικές και τις απαιτήσεις υλοποίησης κάθε προγράμματος, καθώς και του ευρύτερου εθνικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

 • Υποστήριξη μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη ή την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας

  • με την εκπόνηση ερευνών αγοράς, την πρόταση των πιο πρόσφορων αγορών και την ανάπτυξη προτεινόμενης τιμολογιακής πολιτικής, ανάλογα με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα ειδικά χαρακτηριστικά του τελωνειακού και φορολογικού εδάφους των κατά τόπους αγορών,

  • καθώς και την ένταξή τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που συγχρηματοδοτούν τη συμμετοχή τους σε κλαδικές εκθέσεις και εν γένει δράσεις προβολής τους στο εξωτερικό

 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, αναδιάρθρωσης, κλάδου κ.λπ.

 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) και marketing plans

 • Υπεύθυνη υποστήριξη ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας με έμφαση στη νεανική, τη γυναικεία και την πράσινη επιχειρηματικότητα

 • Πρόκληση και υποστήριξη δράσεων συνέργειας μεταξύ των πελατών της ή/ και με άλλους οικονομικούς φορείς για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και μέγιστης απόδοσης

 • Μελέτες ανάλυσης ρίσκου και κινδύνου

 • Μελέτες budgeting

Παράλληλα, η εταιρεία επικεντρώνει εξίσου στην προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδυτών και την ολοκληρωμένη υποστήριξή τους για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την πρόταση χώρων εγκατάστασης, το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της επένδυσης, μέχρι την επιλογή και εξατομικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού της και τη συνεχή αξιολόγηση της λειτουργίας της.