Σε αυτήν τη δέσμη υπηρεσιών περιλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής προς φορείς Δημοσίας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνίστανται σε:

  • Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την ωρίμανση και την υποστήριξη έργων αξιοποίησης Δημόσιας ή/ και Ιδιωτικής Ακίνητης Περιουσίας, Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κ.λπ.
  • Υπηρεσίες Management Consulting
  • Financial Engineering
  • Ανάλυση επιχειρηματικού ρίσκου και αναλύσεις ευαισθησίας
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής ανάπτυξης φορέων και επιχειρήσεων: Έρευνες Αγοράς, Κλαδικές Μελέτες, Μελέτες Ενίσχυσης Εξωστρέφειας, Μελέτες Ανaδιοργάνωσης (Restructuring), BusinessRe-Engineering κ.α.